Möt våra musiker
Möt våra musiker

Här nedan kan du se vilka som spelar i Västerås Stadsmusikkår.

Möt våra musiker
Möt våra musiker

Här nedan kan du se vilka som spelar i Västerås Stadsmusikkår.

previous arrow
next arrow

Möt våra musiker

Listan är senast uppdaterad 2021-09-29.

Dirigent

Leif KarlssonMusikalisk ledare, Musikråd, adjungerad i styrelsen

Flöjt och oboe

Boel Meijer (piccola)VICE ORDFÖRANDE, 1:e tamburmajor, Arkivarie
Helen Nilsson
Elin Bergroth
Stefan FrennemoKASSÖR, Notbibliotekarie
Mateo Sanchez 
Karin Blomkvist JohanssonRevisorssuppleant 
Tomas Larsson (oboe) 

Klarinett

Anders TysklingORDFÖRANDE, Webbgrupp
Thomas ClevströmMusikråd, Notbibliotekarie
Josefa Vidal
Ulla RudervallFestkommitté, Valberedning
Anders Alm
Toni BaraniakFestkommitté
Dan Hedqvist2:e tamburmajor, Valberedning (sammankallande)
Pascal Jourdain
Alfredo Damia Benet
Magnus Olofsson
Jenny Werthén (tjl)Revisor

Basklarinett

Göran Hägglund
Olle Jansson (kontrabasklarinett)

Saxofon

Andreas Mollerup (alt)
Robert Reinerstedt (alt)
Anders Carlsson (alt)SEKRETERARE, Webbgrupp Kaffeansvarig
Thomas Jennersjö (tenor)LEDAMOT, STIM-rapportör
Daniel Rasmussen (baryton)

Valthorn

Anna Kropp 
Anna-Lena Jäderberg 
Andreas Monin 
Anna Hägg Meijer 
Lars LåftmanSUPPLEANT, Uniformsansvarig

Trumpet och kornett

Thomas Ohlsson
Hans WestmanMusikråd
Hampus Westman
Johan Kropp
Henrik Seidel
Lars Hesselgren

Trombon

Anders Riber MarklundMusikråd
Göran Viker
Tomas ForssénSUPPLEANT, Transportråd (sammankallande)
Ulf Betshammar
Patrik Arvhult

Eufonium

Magnus Eriksson2:e dirigent, Musikråd

Bastuba

Johan Lindestad
Stefan LindestadMaterialförvaltare
Kent Olandersson
Mats Widelund
Henning Wictorin
Jimmy JanssonTransportråd

Kontrabas

Björn Leander

Slagverk

Anton Hägg Meijer
Claes Werthén