Arossextetten – en del av Västerås Stadsmusikkår

Arossextetten består av musiker ur Västerås Stadsmusikkår. Sextettmusiken var den dominerande orkesterformen kring sekelskiftet. Storhetstiden var mellan 1850-1930 med ett stort antal ensembler i alla samhällen. På de svenska brunnarna spelade ofta militärmusiker den tidens musik med opera och operett i fokus. Här var det adel och bättre bemedlade som lyssnade. I IOGT-logerna, arbetarföreningarna, på sponsrade sextetter på bruken, hyttorna eller i andra föreningar var det dansmusiken som stod i fokus. En av faktorerna för att sextetterna var så populära var att de spelade tidens populärmusik men även att det hördes ordentligt när det skulle dansas.

Arossextetten försöker både bevara gamla traditioner genom att blanda med lite nyare musik skriven i gammal stil. Programmet läggs upp på gammalt vis som i den gamla grammofontimmen.