Hur gör gör jag om jag vill redigera hemsidan?

Det är lätt att redigera och lägga upp ny information på hemsidan. Här kommer några tips och riktlinjer så att du kan komma igång och så det blir bra!

Jag vill redigera sidor som redan finns på hemsidan

Har jag åtkomst att redigera?

För att kunna redigera sidor på VSMK.se behöver du ett administratör- eller redaktörkonto. Om du inte har det eller är osäker på om du har det så bör du kontakta en administratör för vsmk.se.

Hur hittar jag sidan jag vill redigera?

Logga in med ditt administratör- eller redaktörkonto på vsmk.se/wp-admin. När man är inloggad kan man redigera den sida man besöker genom att klicka på ”Redigera sida” från den svarta panelen i toppen av hemsidan.

Redigera sidan du besöker med hjälp av toppanelenOm man är inne i adminpanelen så kommer man åt alla sidor i menyn till vänster under ”Sidor” > ”Alla sidor” Klicka där på namnet på den sida du vill redigera eller klicka på knappen ”redigera som finns precis under namnet på sidan.

Redigera sida från adminpanelen

Hur redigerar jag ett textstycke som redan finns?

När du är inne i redigeringsvyn så är det bara att redigera den text du vill. När du är klar så kan du klicka på ”Uppdatera” uppe till höger.

Hur lägger jag till nya stycken eller sektioner på en sida?

Alla rubriker, textstycken, tabeller och dylikt är placerade i kolumner (Advanced Columns) som i sin tur ligger i en sektion. Sektionerna är det yttersta blocket och använder hemsidans hela bredd och separerar en sektion av hemsidan från nästa. Du kan se streckade linjer där sektioner och kolumner ligger.

Vill man lägga till nya stycken, sektioner, kolumner osv så trycker man på det plustecken som dyker upp på skärmen vid den plats du vill lägga till ett element när du rör muspekaren över det området.

Snabbkommando: Om du vet namnet på det styckeelement du vill lägga till (t.ex. bild/image) kan du skriva ett snedstreck ”/” (t.ex. /bild) så kommer listan upp automatiskt.

Jag vill lägga till ett stycke i samma kolumn.

Markera sista raden i föregående stycke och tryck enter för att lägga till ett nytt stycke under.

Jag vill lägga till en ny sektion eller nya kolumner.

Klicka på plustecken utanför en sektion och välj ”Section” under ”Ultimate Addons Blocks”. För att lägga till kolumner så klickar du på plustecknet i den aktuella sektionen och lägg till ”Advanced Columns” och välj sedan hur många kolumner det ska vara.

Jag vill ändra någon av toppbilderna/bilspelen.

Toppbilden på varje sida (även kallad ”hero” eller ”slider”) ändrar du genom att använda plugin:et ”Smart Slider”. Du kommer åt Smart Slider via menyn i toppanelen eller adminpanelen.

Du kommer enkelt åt Smart Slider från toppanelen

Jag vill lägga till en helt ny sida

Jag vill lägga till en ny sida

I ”Adminpanelen” under ”Sidor” > ”Alla Sidor” så finns det knappen ”Lägg till ny” högst upp bredvid rubriken ”Sidor”. När du klickat på den så kan du börja redigera hemsidan.

Styla sidor som ska synas utåt

Alla sidor som syns utåt har en första sektion som ser ungefär likadan ut. Du kan antingen kopiera den sektionen från en annan sida under ”Alla sidor” eller göra en ny sektion med två kolumner. Sektionen ska ha en bakgrundsbild som du kan lägga till genom att ha markerat sektionen, ha inställningar-panelen öppen (brukar ligga till höger). Där markerar du ”Block” högst upp. Du markerar ”Background och väljer ”Bild” under ”Background Type”. Där letar du upp en stor bild som kan täcka en bredden på en stor skärm utan att se ful ut. I den vänstra kolumnen ska det vara en rubrik ”H1” och om man vill även ett stycke därunder.

Hur lägger jag sidan rätt i hierarkin?

I inställningar-panelen markerar du ”Sida” och under ”Sidoattribut” väljer du om sidan är en undersida till någon annan sida eller om den inte har någon överordnad sida. Sidor som har Intern Webb som överordnad sida går inte att nå för användare som inte är inloggade.

Publicera sidan

Innan du publicerar sidan så bör du se över att du i inställningar-panelen markerar ”Sida” och ser till att välja ”inaktivera rubrik” under ”Astra inställningar”. Du bör också kontrollera så sidan ligger rätt i hierarkin, om sidan ska ha en överordnad sida under ”sidoattribut”. Detta är extra viktigt att kontrollera för interna sidor som ska ha ”Intern Webb” som överordnad sida för att inte synas offentligt. När du är nöjd med sidan klickar du på ”Publicera” högst upp till höger. Där får du bekräfta att du vill publicera. Sedan bör du lägga till sidan i menyn så andra kan hitta den.

Hur redigerar jag menyn?

Högst upp på alla sidor finns en meny för att navigera runt på vsmk.se. För att redigera menyn från ”Adminpanelen” så går man in på ”Utseende” i menyn till vänster och väljer ”Menyer”.
Till höger på sidan ser du nuvarande menystruktur där sidor som ligger vänsterställda syns direkt i menyn och de som är indragna är underval till ovanliggande sida. Indragna sidor står som ”underval

För att lägga till nya sidor i menyn så bockar du i de sidor du vill lägga till i listan till vänster. Om du inte hittar sidan du vill lägga till så kan du klicka på ”Visa alla” eller söka efter sidan. När du bockat för så klickar du på ”Lägg till i meny”. Då hamnar sidorna längst ner i listan till höger. Klicka på sidan och dra den till den plats du vill att den ska ligga. Dubbelkolla så sidan ligger indragen i rätt nivå och står som ”underval” om de ska ligga underordnat en annan sida.
Sidor som ligger i menyn under Intern Webb syns inte för användare som inte är inloggade.
Du kan ändra namnet på menyobjektet genom att klicka på pilen (Triangeln) till höger och ändra ”Navigeringsetikett”.
Kom ihåg att klicka på ”Spara meny” uppe till höger när du är färdig med dina ändringar.

Hur lägger jag till ett evenemang i kalendern?

På förstasidan för vsmk.se, en bit ner på sidan syns de tre nästkommande evenemangen.
Alla kommande evenemang syns också under Spelningar.

För att lägga till ett nytt evenemang ska du från ”Adminpanelen” gå in på ”M.E. Calendar” och välja ””Lägg till Evenemang”.

Saker du bör fylla i:

  • Rubrik/Namn på evenemang
  • Ev. Beskrivning
  • Startdatum (och ev. starttid) under ”Date And Time”
  • Ev. slutdatum (och ev. slutttid) under ”Date And Time”
  • Plats för evenemang under ”Location/Venue”, Klicka på rullisten och ”Lägg till ny plats”
  • Ev. Länk till extern sida för evenemanget under ”Links”
  • Kostnad under ”Kostnad” om evenemanget kräver inträdesavgift
  • Välj kategori för evenemanget i fältet till höger. Markera vilka inom vsmk det är som ska framträda
  • Utvald bild i fältet till höger. Bilden kommer synas på evenemangsidan samt under Spelningar
  • Se till att bocka ur ”Tillåt kommentarer” under ”Diskussion” längre ner på sidan.

När du är klar så kan du publicera genom knappen ”publicera uppe till höger.