Musikrådet

Stadsmusikkårens musikråd 2021 består av följande personer:

  • Leif Karlsson
  • Thomas Clevström
  • Magnus Eriksson
  • Hans Westman
  • Anders Riber Marklund

Medlemmar som har idéer om musikval, artister, teman och koncept är välkomna att lämna dessa till musikrådet för bedömning. Förslag lämnas som e-post till musikrådet, noteringar i förslagsboken (svart anteckningsbok) eller i sista fall muntligen.

I följande två Excel-dokument finns merparten av vad vi har i arkivet:

Vissa verk förekommer i bägge arkiven, i sällsynta fall finns flera olika arr på samma musik. Vissa arr är skrivna för en annan besättning eller kan av andra skäl vara svåra att göra rättvisa.

Nedan återfinns ett antal länkar till olika musikförlag, notförsäljare och andra orkestrar som lagt ut ljudprov på sina tidigare spelade verk. Tips på fler musikförlag osv på Internet emottages gärna.

Ett annat sätt att söka, främst efter ljudexempel är på YouTube. Ett stort antal musikkårer lägger ut sina konsertinspelningar där. Sök gärna efter titel och arrangör, då vissa är vänliga nog att ange det i texten till filmen och det går att avgöra om man hittat ”rätt” arrangemang.