Stödföreningen
Stadsmusikkåren på Facebook  

Bli medlem i Stödföreningen!

Om Västerås Stadsmusikkårs Stödförening
Stödföreningens verksamhet har som målsättning att stödja Stadsmusikkåren ekonomiskt och genom frivilliga arbetsinsatser i samband med Musikkårens framträdanden.

Vad innebär medlemskapet?
Genom medlemskapet får Du rabatt på biljetter till Musikkårens konserter. Dessutom skickar vi ut information om Musikkårens framträdanden.

Ett medlemskap i Stödföreningen är ett sätt att och bidra till Musikkårens verksamhet och utveckling, samt att främja blåsorkestern som ensembleform i Västerås. Ytterligare ett sätt att stötta verksamheten, är att visa Din uppskattning genom att bevista Musikkårens framträdanden.

Medlemsavgiften för 2016 är 100 kr per person eller 160 kr per familj. Den betalas genom insättning på bankgiro 230-6066.

Notera namn och adress och gärna även Din e-postadress om inbetalning sker via inbetalningskort eller elektroniskt. E-mail adressen kan alternativt "mailas" till kassören. Din inbetalning kvitteras, genom att vi översänder medlemskort till Dig.

Bli medlem redan i dag!

Kontakta ordförande eller kassör för ytterligare information.

Anders Carlsson
Ordförande
Tel. 073-676 55 05
E-mail:

Tomi Sandor
Kassör
Tel. 021-41 44 10
E-mail: